SI TU CONTEZI!SI TU CONTEZI!

WIN MENTOR in judetul Dambovita

Activitatea 7.4 Crearea unei retele de mentori la nivel local cu scopul asigurarii de sprijin continuu personalului din scoli

In vederea  dezvoltarii unei retele de metori la nivelul judetului Dambovita, denumita “WIN MENTOR”, Școala Gimnazială Specială Târgoviște a organizat in luna decembrie o intalnire la care au luat parte 33 de mentori.

Reteaua de mentori va avea drept obiectiv principal incurajarea cadrelor didactice din invatamant, in vederea mentinerii resurselor umane calificate in scolile tinta, dar si asigurarea, motivarea și creșterea ratei de inserție a debutanților în învățământul preuniversitar. 

In cadrul intalnirii din 11. 12.2019 au fost purtate discuții având ca temă nevoia de mentor la nivel de sistem la nivel de dezvoltare personală; rolul mentorului în cadrul sistemului educaținal românesc;  tipuri de mentorat la nivel instituțional;  profilul mentorului  și profilul debutantului.

De asemenea, in cadrul întâlnirii s-au desfășurat exerciții care au ajutat la o mai bună înțelegere a celor discutate și s-au completat chestionare de feedback.

 

admin
About admin

PARTENERI

 

CONŢINUTUL ACESTUI SITE NU REPREZINTĂ ÎN MOD OBLIGATORIU
POZIŢIA OFICIALĂ A UNIUNII EUROPENE SAU A GUVERNULUI ROMÂNIEI.

PENTRU INFORMAŢII DETALIATE DESPRE CELELALTE PROGRAME COFINANŢATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ,
VĂ INVITĂM SĂ VIZITAŢI WWW.FONDURI-UE.RO