SI TU CONTEZI!SI TU CONTEZI!

Târgul educațional „Handmade with love” la Scoala Specială din Târgoviște

Pe  parcursul   a cinci zile, 10-14 iunie 2019, Scoala Specială din Târgoviște  găzduieşte târgul educațional ,,Handmade with love”.

Târgul educațional ,,Handmade with love” este organizat în cadrul proiectului ”ŞI TU CONTEZI! – Îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale pentru elevii cu dizabilităţi şi CES din judeţul Dâmbovița, prin intervenţii armonizate cu nevoile acestora”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

La deschiderea evenimentului  au luat parte  vicepreşedintele CJ, Luciana Cristea, managerul proiectului, Mugurel Dragomir, reprezentanţi  din partea Centrului Judeţean  de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa, Eugenia Marinescu director al Scolii Gimnaziale Speciale Târgovişte,Florin Valeriu Gilia, director Direcţia Proiecte Europene din cadrul CJ şi Asociația PartNET.

Evenimentul este destinat dezvoltării imaginației si creativității copiilor cu nevoi speciale (CES), prin confecționarea unor produse originale. Participanții sunt încurajați să susțină evoluția armonioasă a copiilor cu CES și eforturile acestora, prin achiziționarea obiectelor pe care chiar ei le-au realizat manual.

Grupul ţintă  este format din 756 de persoane, dintre care: 50 de ante-preşcolari, 70 de preşcolari,460 de şcolari,60 de tineri şi adulţi din programe de tip “A Doua Şansă.

Parteneriatul proiectului este format din:Solicitantul(S)/Liderul de Parteneriat–Consiliul Judeţean Dâmboviţa;P1–Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională;P2–Şcoala Gimnazială Specială Târgovişte;P3–Asociaţia PartNET.

admin
About admin

PARTENERI

 

CONŢINUTUL ACESTUI SITE NU REPREZINTĂ ÎN MOD OBLIGATORIU
POZIŢIA OFICIALĂ A UNIUNII EUROPENE SAU A GUVERNULUI ROMÂNIEI.

PENTRU INFORMAŢII DETALIATE DESPRE CELELALTE PROGRAME COFINANŢATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ,
VĂ INVITĂM SĂ VIZITAŢI WWW.FONDURI-UE.RO