SI TU CONTEZI!SI TU CONTEZI!

Grupul țintă este format din 756 de persoane, dintre care:

50

Ante-preșcolari

70

Preșcolari

460

Școlari

 

60

Tineri și adulți din programe de tip “A Doua Șansă”

116

Persoane aparținând personalului didactic sau personal de sprijin,
inclusiv mediatori școlari, dintre care 16 persoane aparținând echipelor manageriale

 

PARTENERI

 

CONŢINUTUL ACESTUI SITE NU REPREZINTĂ ÎN MOD OBLIGATORIU
POZIŢIA OFICIALĂ A UNIUNII EUROPENE SAU A GUVERNULUI ROMÂNIEI.

PENTRU INFORMAŢII DETALIATE DESPRE CELELALTE PROGRAME COFINANŢATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ,
VĂ INVITĂM SĂ VIZITAŢI WWW.FONDURI-UE.RO