SI TU CONTEZI!SI TU CONTEZI!

 

ȘI TU CONTEZI!

Bun venit pe pagina oficială a proiectului ȘI TU CONTEZI! – „Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale pentru elevii cu dizabilități și CES din județul Dâmbovița, prin intervenții armonizate cu nevoile acestora”

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.

Cod SMIS: 106981

Beneficiar: Județul DÂMBOVIȚA prin Consiliul Județean Dâmbovița

 

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea unor servicii educationale de calitate in judetul Dambovita orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive, prin cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar a copiilor cu cerinte educationale speciale, asigurarea accesului egal la o educatie de calitate a elevilor, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si cei din mediul rural/ comunitatile dezavantajate socio-economic, reintegrarea tinerilor in sistemul educational, precum si imbunatatirea competentelor personalului didactiv din invatamantul pre-universitar din judetul Dambovita.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

Activități și Rezultate

Activități previzionate

Campanii de informare, constientizare si promovare a inscrierii copiilor in sistemul educational
Campanii de informare pentru promovarea participarii copiilor la educatie

Rezultate așteptate

Campanii de informare si constientizare asupra beneficiilor finalizarii invatamantului obligatoriu
Campaniile au drept scop final selectia grupului tinta pentru inscrierea in cadrul proiectului si pentru participarea la programele de tip “A Doua Sansa”.

 

NOUTĂȚI

Alfa ultimele noutati despre proiectul SI TU CONTEZI!

Școala Prietenoasă

O școala la care elevul vine și pleacă zâmbind reprezintă punctul de start pentru reușită. Caracteristicile sociale, economice, culturale și digitale suferă modificări majore și suntem obligați să actualizăm tabloul școlar la cerințele acestora. Așadar, în cadrul proiectului ”Și TU contezi!”, Consiliul Județean Dâmbovița a transformat Școala Gimnazială Specială într-o ”Școala Prietenoasă” cu mai multă…

Februarie, o luna productiva pentru prescolari

Activitatea 3.4 Furnizarea programelor de consiliere educationala pentru dezvoltarea abilitatilor emotionale ale 70 de prescolari. Luna februarie a fost una productiva pentru prescolari, programele de consiliere educationala au reprezentat un real succes, copii participand in mod activ la activitatile creative si educative destinate dezvoltarii lor personale si cresterii increderii de sine.

WIN MENTOR in judetul Dambovita

Activitatea 7.4 Crearea unei retele de mentori la nivel local cu scopul asigurarii de sprijin continuu personalului din scoli In vederea  dezvoltarii unei retele de metori la nivelul judetului Dambovita, denumita “WIN MENTOR”, Școala Gimnazială Specială Târgoviște a organizat in luna decembrie o intalnire la care au luat parte 33 de mentori. Reteaua de mentori va…

PARTENERI

 

CONŢINUTUL ACESTUI SITE NU REPREZINTĂ ÎN MOD OBLIGATORIU
POZIŢIA OFICIALĂ A UNIUNII EUROPENE SAU A GUVERNULUI ROMÂNIEI.

PENTRU INFORMAŢII DETALIATE DESPRE CELELALTE PROGRAME COFINANŢATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ,
VĂ INVITĂM SĂ VIZITAŢI WWW.FONDURI-UE.RO